Werkwijze

werkwijze puzzelstukjes   

Hoe werkt KIJK-Kindercoaching?  

         

  • Ik werk oplossingsgericht. Dat wil zeggen, dat ik samen met uw kind kijk naar de keren dat het wel goed gaat. Vanuit daar gaan we samen een brug maken naar de hulpvraag. Ik maak daarbij gebruik van de vaardigheden die uw kind al heeft.
  • Ik vraag altijd aan het kind wat zijn of haar hulpvraag is. Deze kan afwijken van de ouder hulpvraag.  In dat geval werk ik, in overleg met de ouders, eerst aan de hulpvraag van uw kind.
  • Ik maak gebruik van werkvormen die bij uw kind passen; praten, spel, bewegen, creatief, verbeelden, verhalen, etc. Elk kind is immers uniek en zal zijn eigen weg volgen naar zijn oplossing.
  • Alles wat een kind tijdens de sessie vertelt of laat zien is vertrouwelijk en blijft tussen uw kind en mij. Uw kind bepaalt zelf wat en hoe er iets naar buiten wordt gebracht.
  • Kindercoaching-KIJK is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

 

Verloop van de coaching                                                                                                                                                                                    

Stap 1: eerste contact                                                                                                                                     Het eerste contact zal per mail of telefonisch zijn.  We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt een intakeformulier toegestuurd. Graag wil ik dit formulier uiterlijk twee dagen voor het gesprek ingevuld retour hebben.  

Stap 2: intake gesprek                                                                                                                                     Het intake gesprek is gratis en heeft als doel om te kijken of Kijk-kindercoaching  uw kind kan helpen. Uw kind kan eventueel bij het laatste stukje aanschuiven. Bij gescheiden ouders wil ik graag, van de andere ouder, schriftelijke toestemming hebben.   

Stap 3: sessies                                                                                                                                                 Hierna zullen een aantal sessies volgen. Het aantal sessies is per kind verschillend. Het streven is het traject zo kort mogelijk te houden. De coachingssessies zijn bij u thuis, in overleg met school, op school, of als u dat liever heeft, bij mij thuis. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. Aan het einde van de sessie kan kort verteld worden wat we hebben gedaan. 

Stap 4: eindgesprek                                                                                                                           Afsluitend volgt een afrondend gesprek waarin we samen kijken welke stappen er zijn gezet en hoe het nu gaat.                                                                                                                    

                                                                                                                               Belangrijk! 

  • Gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Dit kan telefonisch of via de mail. Bij latere annulering wordt de sessie in rekening gebracht.
  • Het is tevens mogelijk te observeren op school.